За нас

Невроконсулт ООД е основана като високо специализирана неврологична практика.

Екипът се състои от млади и отзивчиви към пациентите специалисти невролози, работещи и в отделение по обща и съдова неврология към МБАЛ-Русе-АД.

Д-р Росица Кръстева има придобита специалност по нервни болести и

притежава сертификат за провеждане на ЕЕГ/електроенцефалография/

Д-р Искра Александрова има придобита специалност по нервни болести и  сертификат за провеждане на ултразвуково изследване на екстра и интракраниалните мозъчни съдове/невросонология/ и сертификат за провеждане на отоневрологично изследване.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.